De Praktijk


Personenauto rijbewijs categorie B:

 

Het vernieuwde autorijexamen per 1 maart 2009, Zelfstandiger en beter voorbereid op weg.

 

Waarom een vernieuwd rijexamen? Eén op de vier jongeren raakt binnen vier jaar nadat ze hun rijbewijs hebben gehaald, betrokken bij een verkeersongeluk. Om de ongelukken omlaag te brengen, is het rijexamen vernieuwd. Zo gaan nieuwe rijbewijsbezitters zelfstandiger op weg en beter voorbereid het verkeer in. Het vernieuwde examen is op 1 januari 2008 ingevoerd en is sinds maart 2009 wederom aangepast.

Wat is er veranderd? Tijdens het praktijkexamen word je, meer dan nu, beoordeeld op je verkeersinzicht en of je zelfstandig kunt rijden. Daar zijn vijf nieuwe examenonderdelen voor ontwikkeld:

 

Zelfstandig route rijden:

Zonder aanwijzingen van de examinator rijd je een deel van het examen je eigen route. Dus geen examinator meer die zegt: Eerst straat rechts, bij verkeerslichten links.

Dat zelfstandig rijden kan op meerdere manieren. Zo kan de examinator je vragen naar een bekend (oriëntatie) punt te rijden, bijvoorbeeld een sporthal/flat/toren/zichtbaar object. Of je rijdt ergens heen met behulp van een navigatiesysteem, als je daarmee hebt leren werken. Ook kan de examinator je meerdere routeopdrachten tegelijk geven. Als je de locatie niet bereikt is dat geen ramp. Het gaat erom dat je laat zien dat je zelf verantwoorde keuzes maakt in het verkeer.

 

Zelfstandig een bijzondere manoeuvre uitvoeren:

Tijdens je examen voer je twee bijzondere manoeuvres uit. Zo kan de examinator je vragen om in een straat een veilige mogelijkheid te zoeken om te keren (omkeeropdracht) of om te parkeren (parkeeropdracht). Jij bepaalt dan wanneer, waar en hoe je dat doet. Steeds houd je dus zelf rekening met de veiligheid en de doorstroming. Dat je de auto hiervoor goed moet beheersen spreekt voor zich.

 

 

Stop opdracht:

Ook kan de examinator tijdens je examen je vragen een stop opdracht uit te voeren. Hierbij is het de bedoeling dat je vooruit rijdend kortstondig (dicht) achter een object/voertuig stopt en weer doorrijdt zonder dat je achteruit hoeft te rijden.

 

 

Vragen over een verkeerssituatie:

Als zich tijdens de examenrit een bepaalde verkeerssituatie heeft voorgedaan, kan de examinator je verschillende vragen stellen om na te gaan hoe je de verkeerssituatie hebt aangepakt. Het betekent dus niet dat je een fout gemaakt hebt.

 

 

Zelfreflectie:

Thuis of tijdens je rijlessen vul je een vragenlijst in. De lijst geef je aan het begin van het examen aan de examinator. Deze bekijkt jouw antwoorden pas ná de examenuitslag en bespreekt samen met jou de antwoorden. Zo krijg je een beeld van je sterke en verbeterpunten in het verkeer. Daardoor weet je waar jij na je examen risicos loopt en waar je dus nog aan moet werken.

 

 

Milieubewust rijden:

Voor een beter milieu én voor je eigen portemonnee, is het belangrijk dat bestuurders milieubewust autorijden (volgens de principes van Het Nieuwe Rijden). In het vernieuwde rijexamen wordt daarom onder meer aandacht besteed aan de bandenspanning en of je op het juiste moment schakelt.

Ook in het theorie-examen wordt sinds 2008 meer aandacht besteed aan gevaarherkenning.
Wat is er niet veranderd ?
Het vernieuwde rijexamen duurt, inclusief het voor- en nagesprek, even lang als het oude: 55 minuten. Ook de prijs blijft hetzelfde.
Rijlessen
Natuurlijk bereidt je rij-instructeur je voor op de nieuwe elementen van het gemoderniseerde examen. Veel leerlingen vinden die nieuwe manier van lessen trouwens veel leuker! Je mag meer zelf doen en beslissen. Je kiest veel meer je eigen weg. En je neemt dus meer verantwoordelijkheid. Zo ben je nog beter voorbereid op het verkeer.

 

Autorijschool Karin Derks voor milieu bewuste en betaalbare autorijlessen